Tt-kullen

Efter: SEUCH J SEVCH Sveduddens Uniq SE61770/2012

Undan: SEUCH SEVCH Sveduddens Åska SE61773/2012

Födda: 2020-04-21. 2 tikar, Tara och Tosca.


5veckor


3 veckor


Familjen 2veckor.


 

E. SEUCH J SEVCH Sveduddens Uniq
SE61770/2012


U. SEUCH SEVCH Sveduddens Åska
Regnr: SE61773/2012

Läs mer

Valparnas stamtavla (Tt-Kullen)

e. SEUCH J SEVCH Sveduddens Uniq SE61770/2012 e. SEVCH Saltisgårdens Othello
Regnr: S64935/2009
e. Multich JWW-08 SUCH DKUCH VDH&DECH
Saltisgårdens Shakespeare
Regnr: S600110/2007
u. J Power Lady v Paradise Of Wind
Regnr: S69530/2007
u. SEVCH SEUCH EeUCH Sveduddens Mynta Norton
Regnr: S17718/2009
e. C.I.B EECH NO V-08 EstW-08 NORD UCH(S N FIN)SE VCH
Brösing's Jack Back To Basic
Regnr: S28663/2006
u. Jaktmeriterad NORDUCH(Se N FIN UCH)INTUCH SVCH NVCH SV-07 SEVV-14 SEVV-15 Saltisgårdens Virginia Wolf
Regnr: S65626/2003

u. SEUCH SEVCH Sveduddens Åska
Regnr: SE61773/2012

e. SEUCH, FINUCH, NORDUCH, LVCH, NOUCH, J, NoJ(G)CH, FiJ(G)CH
Vitsuddens Tjatte
Regnr: S54889/2009

e. Otwaymist Opal Matrix,
Regnr: S46399/2005
u. J SE UCH NJ(H)CH Vitsuddens Grace,
Regnr: S61191/2007
u. SEUCH SEVCH EeCH LvCH
Sveduddens Roxie Regnr: se50286/2010
e. C.I.B EECH NO V-08 EstW-08 NORDUCH(S N FIN)SE VCH SeVV-15 Brösing's Jack Back To Basic
Regnr: S28663/2006
u. INTUch Finch Seuch J Sevch EstW-2008 Sveduddens Hagnes Regnr: S65107/2006