KÖPTA CHAMPIONS, meriterats av och ägs/ägts av Sveduddens

SEVCH Ell-Ell´s Kingdom Come "Kungen" SE57841/2018

SeVch C.I.B. NordUch( Seuch Nouch Finuch) EstUch Estw-08 Nv-2008 SEVV-15"Jacke" Brösing's Jack Back To Basic S28663/2006

- CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION -

SE VCH "Otto" Saltisgårdens Othello S64935/2009

- CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION -

"Vilja" Jaktmeriterad NORDUCH(S N FIN UCH)INTUCH=CIB SeVCH NoVCH SV-07 SEVV-14 SEVV-15 VEUV-15 Saltisgårdens Virginia Wolf S65626/2003

- CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION -

SEVCH Jackxellent Proud Presley SE42909/2014 (import från Finland)

- CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION - CHAMPION -

NVCH SVCH Roselock Toyota Kruzer Regnr: S58447/2004 (import från Australien)