ALLA MERITERADE SVEDUDDAR, A- TILL M-KULLEN

Här kommer alla meriter från hundar födda i A- till M-kullen publiceras

 

C-kullen.

Sveduddens Cleo, genomfört MH

Sveduddens Cigge, genomfört MH och utstäld med CK

Sveduddens Corina, genomfört MH och utstäld med CK


D-Kullen

Sveduddens Delvis, genomfört MH och utstäld med 2a pris

Sveduddens Dino, genomfört MH och Godkänt Anlagsklasspår och Noll fel i Hoppklass III Agility 2 gånger!

Sveduddens Donathello, genomfört MH

Sveduddens Disa, genomfört MH och utstäld med CK


E-Kullen

Sveduddens Enyagryn, genomfört MH

Sveduddens Epsilongryn, genomfört MH och utstäld med 1a pris


Nord UCH Sveduddens Fnittra, genomfört MH och Godkänt Anlagsklasspår och många stora framgångar på utställning!

C.I.B. NOVCH NORDUCH(Svensk, Norsk, Finsk) SEVCH Sveduddens Fägra, Godkänt Grytkaraktärsprov, många och stora framgångar på utställning!


J SEVCH Sveduddens Grymlinggryn, genomfört MH och utstäld med CERT, Förliggare i konstgryt och ViltspårChampion.

Sveduddens Garbogryn, utstäld med 2a pris


Sveduddens Harry, Godkänt Anlagsklasspår och 1a pris på Öppenklasspår och utstäld med 2a pris

Sveduddens Helmer, utstäld med 2a pris

C.I.B. FIUCH J SEUCH SEVCH Sveduddens Hagnes, (se alla titlar)